Förlängd Garanti - 5 år

Vid köp av Minijoys förlängda garanti (99 kr) erbjuder Minijoy 5 års förlängd garanti på samtliga produkter i varukorgen. Minijoys förlängda garanti omfattar alla material- och konstruktionsfel på samtliga* produkter som säljs via minijoy.se.

Minijoys förlängda garanti gäller endast för privatpersoner (ej för företag) och är personlig. Garantin kan inte överföras vid andrahandsförsäljning. Köpebevis ska vara tillgängligt och kunna uppvisas.

Minijoys förlängda garanti fungerar som en förlängd produktgaranti och träder i kraft när den vanliga garantin slutat gälla. Garantin gäller tillsvidare och täcker fabrikationsfel. Garantin upphör att gälla om produkten blir defekt av andra skäl än fabrikationsfel.

*Minijoys förlängda garanti är inte applicerbart på förbrukningsvaror, batterier, lampor och andra varor som klassas som förbrukningsvaror med 6 månaders garanti enligt lag.